Afdrukken

Ruilen en retourneren

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling kostenloos annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. U kunt uw order annuleren door een e-mail te sturen aan info@jcsportworld.com met hierin de mededeling dat u wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. Een eventuele betaling wordt binnen 7 dagen teruggestort.

Retour procedure
Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende te doen. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

Meld bij onze klantenservice via mail of telefonisch.
U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
Na ontvangst van uw zending, stuurt jcsportworld een ontvangstbevestiging via e-mail.

In de regel krijgt u binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening.